Fundacja Nówki Sztuki

Fundacja została założona w Krakowie w 2016 i jako organizacja pozarządowa zajmuje się działalnością non-profit.

Głównym celem Fundacji jest  wspieranie i rozwój działań twórczych, wystawienniczych, wydawniczych oraz aktywności związanych z szeroko rozumianą edukacją artystyczną.

Ponadto, Fundacja inicjuje i wspiera działania związane z:

– rozwojem i promocją sztuk wizualnych
– rozwojem i promocją badań naukowych i prac w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych
– funkcjonowaniem obiektów kulturalnych, muzealnych, historycznych miejsc i budynków
– organizacją targów, wystaw i kongresów.

Wszystkie cele szczegółowe łączy wspólne przekonanie o dużej wartości działań rozwijających i umacniających postawy nastawione na aktywne współdziałanie w rozwoju kultury i sztuki.

STATUT FUNDACJI WYDZIAŁU SZTUKI