Darowizny

Fundacja przekazała następujące darowizny:

2023 r. –  dla Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie na cele kulturalne

2022 r. –  dla Contemporary Lynx

 

Firma Nowy Styl przekazała darowiznę na cele dofinansowanie targów artystów i dizajnerów Nówka Sztuka 5.0 w 2023 r.

W 5. edycji targów artystów i dizajnerów Nówka Sztuka 2022 r. darowiznę  na cele statutowe przekazała Fundacja State of Poland

W ramach 4. edycji targów artystów i dizajnerów Nówka Sztuka darowiznę na cele statutowe przekazała Fundacja State of Poland

 

Firma Nowy Styl przekazała darowiznę na cele dofinansowanie targów artystów i dizajnerów Nówka Sztuka

 

Hotel Radisson zapewnił bezpłatne noclegów dla ekspertów występujących w programie towarzyszącym Nówka Sztuka

 

Pan. Michał Hyjek przekazał darowiznę na cele statutowe: DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA I KULTURALNA W KRAKOWIE, W POLSCE I ZA GRANICĄ

Darowizna na cele statutowe została przekazana przez Spółkę z o. o. „SPRAWA” ul. Powstańców Śląskich 6/209, 43-300 Bielsko-Biała