Rada i Zarząd Fundacji

Skład Rady:

dr Monika Necka
mgr Karolina Bisping-Adamik
mgr inż. Agnieszka Łudzik

Skład Zarządu:

dr hab. Alicja Panasiewicz, prof. UP – Prezes

mgr inż. Edyta Kowalik – z-ca Prezesa