#error_in_art conference

K O N F E R E N C J A  #błąd_w_sztuce

Opieka merytoryczna: dr Sebastian Stankiewicz
koordynator mgr Anna Wywioł

 

Lista prelegentów:

Zsolt Gyenes (Elektrografia)

Thierry Guilbert (wirtualnie)

Sidey Myoo (Academia Electronica/Uniwersytet Jagielloński),

Roman Bromboszcz (Collegium da Vinci, Poznań),

Antoni Porczak (ASP Kraków),

Rafał Solewski (UP)

zdjęcia: Jacek Złoczowski