error_in_art międzynarodowa konferencja i wystawa 8-10 grudnia 2016 r.

 

#blad_w.sztuce

Międzynarodowa wystawa i konferencja naukowa

Kraków 8-9.12.2016

Międzynarodowa konferencja naukowa oraz wystawa #blad_w.sztuce została zorganizowana przez Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Fundację Wydziału Sztuki.

Przedmiotem konferencji #blad_w.sztuce jest refleksja na temat zjawiska intencjonalnego wykorzystania estetyki błędu we współczesnych artystycznych językach komunikacji wizualnej i audialnej generowanych przez media cyfrowe.

Coraz częściej przyjmowana jako coś zastanego i jako codzienna oczywistość, wizualno-akustyczna rzeczywistość mediów cyfrowych połączona z mobilnością i wsparta technologicznie m.in. przez takie narzędzia, jak web2.0, VR i AR, kreuje nowe języki komunikacji wizualnej i akustycznej. Możliwości i ograniczenia nowych środków i narzędzi oraz generowanych nowych form wizualności i akustyczności stają się przedmiotem artystycznego badania dokonywanego za pomocą ingerencji, kompilacji i remediatyzacji. W kontekście dominacji interaktywności w doświadczeniu wizualności i akustyczności oraz w perspektywie kluczowej roli, jaką pełni wirtualność (m.in. w postaci gier i Second Life’u), na konferencji podjęta zostanie tematyka błędu, usterki, szumu/glitchu, transmisji międzymedialnej, kompilacji, ale również kontekst błedu, jako paradygmat sztuki współczesnej, który traci wymiar usterki, “wpadki technologicznej” a staje się autonomicznym wyrazem artystycznych strategii. Te i inne zagadnienia w istotny sposób kształtują współczesną  wizualność i akustyczność tworząc nowa definicję błędu, który nie niesie ze sobą negatywnych skojarzeń, staje się zmianą, przełomem uniemożliwiającym powrót do sytuacji przed jego zaistnieniem.

W konferencji wezmą udział zaproszeni goście z polskich i zagranicznych ośrodków akademickich.

Termin konferencji: 8-9.12.2016

Konferencji będzie towarzyszyć 2 wystawy/prezentacje:

błąd w sztuce – zaproszeni goście: Elektrografiai, Marcin Wojciechowski, Adam Panasiewicz, Alicja Panasiewicz, Beata Długosz, Maria Wasilewska, Stanisław Koba, Ernest Ogórek, Joanna Wielgosz, Natalia Kopytko i Marcin Sipiora, Monika Nęcka.

– pokaz laureatów ogólnopolskiego konkursu studenckiego Digital Attack – Art Festival/ Moving Worlds.

 

#error_in.art

Error – an obstacle or an opportunity? The case of Johann Schulze’s invention convinces us that even a genre of art can be brought forth as a consequence of error. Darkening of silver nitrate was thought to be the scientist’s mistake, but Niépce and Talbot took it quite differently. Error is the integral but usually hidden part of the whole artistic process. Erring or making a mistake underlies not only every creative/artistic venture, but even every human activity. Doing and achieving something through trial-and-error is so commonly inscribed in our practices that it is hardly noticed. The exhibition focuses on the error in art conceived as a threefold phenomenon: as unintentional but ubiquitous strategy, as intentional method of using aesthetics of error and deliberate playing with its consequences, and as a necessary fraction of an experiment undertaken in the domain of art.

organizator: Wydział Sztuki UP, Fundacja Wydziału Sztuki