Nówka Sztuka Mówi 2022

Seminaria, debaty i warsztaty

25-26 czerwca 2022 r.

Instytut Sztuki i Designu przy ul. Podbrzezie 3 w Krakowie.

„Nówka Sztuka Mówi” – seminaria, debaty i warsztaty poświęcone dostępowi do sztuki i udziałowi w rynku artystycznym, zaadresowane nie tylko do hermetycznego kręgu twórców, ale również do przedstawicieli branż kreatywnych, potencjalnych przedsiębiorców, kolekcjonerów oraz zwykłych zjadaczy chleba, szukających odskoczni od sztampowej codzienności.

Wszystkie spotkania odbywały się także w przestrzeni wirtualnej – w trybie online – jak też w realnej przestrzeni wystawienniczej, umożliwiając zainteresowanym uczestnikom wybór najdogodniejszej dla siebie formy udziału.

 

Nówka Sztuka Mówi to:

-debaty, seminaria i warsztaty ukierunkowane były na szeroko rozumianą edukację artystyczną społeczeństwa

– wzbudzenie zainteresowania uczestnictwem w życiu kulturalnym i artystycznym;

– umożliwione zostały kontakty między przedstawicielami wszystkich branży kreatywnych z potencjalnymi odbiorcami przy jednoczesnym kultywowaniu świadomości w obszarze potencjału, potrzeb i specyfiki sektorów kreatywnych;

– popularyzację wiedzy dotyczącej obszaru branż kreatywnych;

– włączenie środowisk artystycznych miasta Krakowa do współpracy na rzecz promocji sztuki i designu oraz sposobów mających na celu ułatwienie absolwentom kierunków artystycznych wejście na ścieżkę kariery;

– poszerzenie działalności oraz wsparcie eksperckie dla kadry zarządzającej na rzecz stałego doskonalenia i podnoszenia poziomu kompetencji;

– integracja środowiska związanego z designem oraz projektowaniem;

– pomoc w nawiązywaniu i prowadzeniu współpracy między sektorem prywatnym (przedsiębiorstwa), środowiskiem akademickim (uczelnie) oraz sektorem rządowym (miasto) i pozarządowym (organizacje i instytucje kultury);

– promocja rozwoju gospodarczego – „monetyzacja” sztuki i designu, rozwój różnorodnych branż przemysłu kreatywnego;

– promocja samozatrudnienia i stymulacja postaw przedsiębiorczych;

– coaching – praca z artystami obszarze pomiędzy psychologią a project managementem zorientowana na przyszłość oraz realizację celów;

– programy mentoringowe;

– promocja działań ukierunkowanych na nawiązywanie współpracy między doświadczonymi twórcami, a młodymi artystami stojącymi na progu kariery twórczej i zawodowej;

– inicjatywy wspierające proces profesjonalizacji.

 

Realizacja wydarzenia pt. „Nówka Sztuka Mówi” w ramach zadania artystyczno-badawczego dofinansowanego przez program Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie pt. „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”