portal Cyfrowy Kazimierz uruchomiony!

Zapraszamy na portal: www.cyfrowykazimierz.pl

Platforma Cyfrowy Kazimierz jest tworzona w oparciu o archiwa wizualne, dokumentację fotograficzną ze źródłowych zasobów muzeów oraz zbiorów prywatnych i ma na celu zbadanie, zrozumienie i zarchiwizowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa dzielnicy Kazimierz w Krakowie, a szczególnie jej aspektu wizualnego.

Ostatnie 30 lat to okres ogromnych zmian na Kazimierzu – kiedyś zniszczona i zapomniana dzielnica to dziś miejsce ogromnej aktywności turystycznej i rozrywkowej, gdzie już niewiele osób pamięta o historii i tożsamości tej dzielnicy. Wizualne dziedzictwo kulturowe zanika na skutek przemian w kontekście współczesności.

Jeśli masz ciekawe zdjęcia z ostatnich 30 lat dokumentujące dzielnicę Kazimierz w Krakowie – napisz do nas!