Dzielnica Kazimierz. Cyfrowy krajobraz miejsca

Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Cyfrowa 2019 r.

Fundacja Wydziału Sztuki zrealizuje w 2019 r. zadanie polegające na stworzeniu i nieodpłatnym udostępnieniu dwujęzycznej strony www / platformy cyfrowej stworzonej w oparciu o archiwa wizualne, dokumentację fotograficzną z zasobów muzeów, archiwów, zbiorów prywatnych.

Celem jest zbadanie, zrozumienie i zarchiwizowanie materialnego dziedzictwa dzielnicy Kazimierz w Krakowie a szczególnie jej aspektu wizualnego. Uchwycenie i zachowanie zanikającego na skutek przemian dawnego, tradycyjnego wizualnego dziedzictwa kulturowego w kontekście współczesności (ostatnie 30 lat, tj. 1988-2018).

Platforma cyfrowa umożliwi gromadzenie i udostępnianie dokumentacji oraz informacji dotyczącej rożnych przejawów (wizualnego) dziedzictwa kulturowego, oparte o opracowane standardy umożliwiające korzystanie z niego nie tylko mieszkańcom dzielnicy. Będzie miejscem wymiany informacji naukowej pomiędzy instytucjami naukowo-badawczymi z różnych krajów; będzie pełnić także rolę „przewodnika” rozwiązań projektowych dla celów ochrony zabytków, projektantów i biznesu.