międzynarodowy projekt artystyczny Styczne/Tangents

STYCZNE

Tożsamość – Tradycja – Miejsce  Terytorium …

Międzynarodowy projekt artystyczny powstał we współpracy z Beit Berl College z Izraela oraz Festiwalem Kultury Żydowskiej w Krakowie pt. Styczne/Tangents.
Pierwsza odsłona to projekcje multimedialne oraz otwarcie wystawy małych interwencji w przestrzeni budynku przy ul. Podbrzezie 3 – dawnej Żydowskiej Szkoły Rzemiosł.

Projekt STYCZNE j nawiązuje do historii dawnej Żydowskiej Szkoły Rzemiosł na Kazimierzu, która mieściła się w obecnej siedzibie Wydziału Sztuki przy ul. Podbrzezie 3 oraz siedziby Beit Berl College, gdzie dawniej mieściła się farma pomarańczowa. Historia szkoły na krakowskim Kazimierzu została zatarta przez wydarzenia drugiej wojny światowej – likwidację placówki przez nazistów i systematyczne wymazywanie pamięci po żydowskiej historii tego miejsca. Nieznany bagaż historyczny obiektu jest inspiracją dla artystycznej eksploracji tematów paradoksów pamięci.

Projekt rozpocznie się 25.06 o g. 22.00 projekcją multimedialną na drzwi budynku. W programie znajdzie się prezentacja interwencji artystycznych dostępna dla zwiedzających od 25.06 do 3.07.2016 w godz. 11-18.00, warsztaty artystyczne dla dzieci i dorosłych oraz wystawa prac studentów. Wszystkie działania będą realizowane przez wykładowców i studentów WS oraz Beit Berl College.

organizator: Fundacja Wydziału Sztuki

TANGENTS

Identity – Tradition – Place Territory …

The project is realized in cooperation of the Faculty of Arts at the Pedagogical University in Krakow and the Beit Berl College in Tel Aviv.

The TANGENT project is inspired by and relates to the history of the former School of Crafts in Kazimierz, which was located in the present premises of the Faculty of Arts at the Pedagogical University in Kraków, at 3 Podbrzezie Street. The history of this place was obliterated by the dramatic events of the Second World War, the liquidation of the institution and erasing the memory of the Jewish history of this place. The identity of this place, widely unknown and therefore ambiguous, can be inspiring for the artistic exploration of the themes of memory and its paradoxes.

 

 zdjęcia: Szymon Makuch